Skolnieks šodien, students rīt!  http://rai.lv https://www.facebook.com/RigaAeronauticalInstitute 

Mana nākotne preses relize

Dzīvei gatavs 9.kl

Izglītības iespējas Latvijā

Studijas ārzemēs

Inovatīva iestrādne karjeras izglītībā

Profolio_instrukcija

Karjeras YouTube video kanāls

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam

Karjeras nodarbība 12.kl.

Izspēlē nākotni

RAVS 2018./2019. g. 9. klašu absolventu turpmākās karjeras gaitas

Metodiskie matetiāli klašu audzinātājiem