Rīgas Austrumu pamatskolas 2022./2023. mācību gada absolventu turpmākās gaitas.

Ēnu diena 2023

Izglītības izstāde Skola 2023

Karjeras nedēļa 2023

Izglītība un Karjera

Jaunu izglītojoša spēle 1.-6.klašu skolēniem profesiju izzināšanā https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/?text_id=41466

Skolnieks šodien, students rīt!  http://rai.lv https://www.facebook.com/RigaAeronauticalInstitute 

Mana nākotne preses relize

Dzīvei gatavs 9.kl

Izglītības iespējas Latvijā

Studijas ārzemēs

Inovatīva iestrādne karjeras izglītībā

Profolio_instrukcija

Karjeras YouTube video kanāls

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam

Karjeras nodarbība 12.kl.

Izspēlē nākotni

RAVS 2018./2019. g. 9. klašu absolventu turpmākās karjeras gaitas

Metodiskie matetiāli klašu audzinātājiem