Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta iestāžu katalogs

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011121 V-8149 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 21015521 V-8151 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
3. 21015621 V-8152 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4. 31013021 V-8153 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
2. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
3. AK050200 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Foto
4. AK031800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Floristika
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AK030200 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Grafika
7. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
8. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
9. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
10. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
11. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
12. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
13. AS022100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta vingrošana
14. AS010900 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Tautas bumba
15. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
16. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
17. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
18. AS021200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Galda teniss
19. AS020900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Taekvondo
20. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
21. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi

Skolas nolikums

Atbalsta personāls

Skolēnu pašpārvalde

Dokumenti

Iepirkumi

Vakances

Pedagogu aktivitātes