Individuālo/ grupu nodarbību korekcijas un rehabilitācijas nodarbības ir paredzētas skolēniem, kas apgūst „Speciālo pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem” (21015521).

Speciālās nodarbības veido:

  • Grupu un individuālās logopēdiskās nodarbības
  • Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības
  • Ritmikas nodarbības
  • Logo ritmikas nodarbības.

Speciālo nodarbību stundu skaits klašu grupās