Līdzdalības projekts 19.09.23

RIMC projekts “Mācēt lasīt ne vienmēr ir lasītprasme. Kā to iegūt?”

Rīgas Austrumu pamatskola jauns projekts “Skolēna ieguvums – pašvadīta mācīšanās”.

Sporta aktivitātes

Zāļa josta

RIMC projekts „Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”

Rīgas Austrumu vidusskolas projekti

Drošība.

Labie darbi

Skolēnu pašpārvalde.

RIMC projekta „Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”

Viļānu ielas svētki.

Profesiju pasaulē.

Mācību ekskursijas.

Mūsu talanti Latvijai.