Ēdienkārte

LĪGUMS par izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma apmaksu

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildus informācija: Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv) Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv) Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)

Kristīne Graudumniece

Rīgas domes

Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes

Iepirkumu nodaļas vadītāja –

pārvaldes priekšnieka vietniece

+371 67026892

+371 28626676

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 iksd.riga.lv riga.lv