“Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”

Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp skolām

Makulaturas konkurss 2019_2020

Bateriju konkurss 2019_2020

eTwinning Erasmus

2019. gads

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, līdzdalība

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, līdzdalība

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” realizēšana

Programma “Augļi skolai” un “Skolas piens”

2018. gads

SP 2018. gads Sabiedrības integrācijas projekts „Vienoti olimpiskajā kustībā”

SP 2018. gads jauniešu iniciatīvu konkursa projekts „Projektu rakstīšanas nakts”

SP 2018. gads jauniešu iniciatīvu konkursa projekts “ Latvija tur, kur sapnis, Es tur, kur Latvija”

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, līdzdalība

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, līdzdalība

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” realizēšana Programma “Augļi skolai” un “Skolas piens”

2017. gads

SIA „Formula” un SIA „Eco Baltia vide” sadarbībā ar labdarības organizāciju „Ziedot.LV” projekts „Mazo sirsniņu atbalstam”, līdzdalība

Sabiedrības integrācijas projekts „Iecietības glezna” 2017. gada 27. februāris līdz 30. novembris

SP 2017. gada jauniešu iniciatīvu konkursa projekts „Kreatīvās brīvdienas” 6. maijs līdz 10. jūnijs

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekts 2017. gads „Četras Eiropas zvaigznes”, līdzdalība

SP 2017. gada jauniešu iniciatīvu konkursa projekts „Mēs esam jaunatne”, novembris

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, līdzdalība

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, līdzdalība