Rīgas Austrumu vidusskolas projekti

 

“PuMPuRS” Projekts_PuMPuRS

2018.g. eTwinning project «Friends are treasure«.

2018./2019.m.g. CSDD projekts (fotogrāfijas)

2018.g. eTwinning project «European Adventures of Game Characters».

2017.g. eTwinning projects „I feel very European Today”.

2017.g. eTwinning projects „A classroom with a view”.

2017.g.

SIA „Formula” un SIA „Eco Baltia vide” sadarbībā ar labdarības organizāciju „Ziedot.LV” projekts „Mazo sirsniņu atbalstam”, līdzdalība.

Sabiedrības integrācijas projekts „Iecietības glezna” 2017. gada 27. februāris līdz 30. novembris.

SP 2017. gada jauniešu iniciatīvu konkursa projekts „Kreatīvās brīvdienas” 6. maijs līdz 10. jūnijs.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekts 2017. gads „Četras Eiropas zvaigznes”, līdzdalība.

SP 2017. gada jauniešu iniciatīvu konkursa projekts „Mēs esam jaunatne”, novembris.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, līdzdalība.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, līdzdalība.

2017.g. eTwinning projects „Ceļojuma vēstule”