Literārā pēcpusdiena.

 

Literārā pēcpusdiena. Sieviešu poēzija. (Fotogrāfijas)

Literārā pēcpusdiena „Sudraba laikmeta mantinieki”

Attachment1

  1. gada 9. aprīlis

Pasākums veidots ar mērķi iepazīstināt ar 20. gs. 60. – 70. g. krievu dzejniekiem un viņu daiļradi.

Tas bija lieliski pārdomāts pasākums, kurš pavēra iespējas ieskatīties 20. gs. 60. – 70. gadu krievu literārajā mantojumā.  Skolēni izjusti lasīja dzeju, stāstīja par tā laika kultūru, paši bija tērpušies atbilstoši 60. – 70. gadu modei. Skanēja mūzika un tika dziedātas dziesmas. Bija jūtama tā laika elpa.

Paldies 8. – 11. klases skolēniem un krievu valodas un literatūras skolotājām Jeļenai Čurkinai un Marinai Reiskartei par iespēju būt krievu sudraba laikmeta literārā mantojuma lieciniekiem!

Attachment2